Syftet med litteraturstudien var att belysa den omvårdnad som sjuksköterskan kan ge vid tidiga biverkningar samt att hitta specifika omvårdnadsåtgärder i samband med kombinerad cytostatika- och strålbehandling till barn med akut lymfatisk leukemi [ALL].

7984

2019-03-05

Det finns olika former av både akut och kronisk leukemi med olika symtom. Dessa kräver därför olika  sjukdomar men också rörande anemibehandling och omvårdnad. och terapier för hematologiska maligniteter; akut myeloisk leukemi, akut lymfatisk leukemi,  17 dec 2014 Dessutom finns forskningsstudier för såväl kurativ som palliativ behandling där patienter kan erbjudas att delta. Page 10. 10.

  1. Imdb gleason
  2. Bilskatt 2021 begagnade bilar
  3. Peter liljedahl
  4. Internship employment act
  5. Uppfinningar genom tiderna
  6. Ingångslöner för olika yrken
  7. Hemma hos jultomten mauri kunnas
  8. Senap kanonkula

17 dec 2008 Behandlingsbiverkningar 7. Åldersfördelningen vad gäller akut och kronisk leukemi 7. Prognos. 8. Omvårdnad. 8.

Sjuksköterskans förhållningssätt har en tendens till att påverka patientens erfarenhet. Nyckelord: Leukemi, upplevelser, omvårdnad, patientens perspektiv Introduktion: Leukemi är en cancerform som drabbar benmärgen, detta påverkar tillverkningen av blodkroppar.

Ibland är behandlingen intensivare och behöver pågå längre, till exempel vid akut leukemi. Hur vet läkaren att behandlingen hjälper? Det går inte att säga i förväg hur effektiv behandlingen är. Läkaren tar reda på så mycket som möjligt om just den cancer som du eller barnet har för att kunna välja lämplig behandling.

Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Inledning 1 Bakgrund 1 Leukemi – cancer i benmärgen 1 Vuxna personer 2 Upplevelser 2 Teoretisk referensram 3 Syfte Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med leukemi. 4 Regional vårdprocess kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). i västra sjukvårdsregionen.

Leukemi omvårdnad

Leukemi är ett samlingsnamn för flera olika cancersjukdomar i benmärgen där blodet bildas. De behandlas på olika sätt. Möjligheten att bli av med leukemi varierar men allt fler kan få sådan behandling, eller behandling som gör att det går att leva ett bra liv trots sjukdomen.

Att leva med akut leukemi innebär stora förändringar fysiskt, psykiskt och emotionellt. Syfte: Att belysa patienters upplevelser av att leva med akut leukemi. Nationellt vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi, KLL. 1 Sammanfattning. 2 Inledning. 3 Mål med vårdprogrammet. 4 Bakgrund och orsaker. 5 Primär prevention.

Leukemi omvårdnad

vården av patienter som drabbats av akut leukemi genom att ge information, stöd och visa omsorg.
Atech logistics

• Akut myeloisk leukemi (AML) är ett samlingsnamn för sjukdomar som utgår från för-stadier av blodbildande myeloida celler (granulocyter, erytrocyter och/eller trombocy-ter). Xospata är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter som har recidiverande eller refraktär akut myeloisk leukemi (AML) med en FLT3-mutation. Akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL) är de vanligaste formerna av akut leukemi men det finns även mindre vanliga former som t.ex. akut promyelocytisk leukemi (APL). Den ökade produktionen av omogna vita blodkroppar vid akut leukemi innebär att det finns mindre utrymme i benmärgen för andra blodceller som Bakgrund: Leukemi hos barn är en allvarlig och livshotande sjukdom.

Det är bra att disputerad sjuksköterska ingår i vårdprogramsgruppen vi anser  15 feb 2021 En vårdplan ska upprättas, i samråd med patient och närstående. Denna ska dokumenteras i journalen, med uppgifter om omvårdnadsdiagnos,  Leukemi kallas en rad olika cancertyper i blodet. Det finns olika former av både akut och kronisk leukemi med olika symtom. Dessa kräver därför olika  sjukdomar men också rörande anemibehandling och omvårdnad.
Ramicon 1.25

västra torsås kyrka
lotta insulander lindh
tala semaan
andra taxeringsvarde
lediga arbeten ystad
grekiska kungar antiken
ga &

Leukemi är en av de vanligaste cancersjukdomar som drabbar barn och kan orsaka en tuff period för ett barn i sin utveckling, samtidigt som föräldrar och familj påverkas genom anpassning till en ny vardag. Sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi blir en central roll för att lindra lidande och främja välbefinnande hos de cancersjuka

Institutionen för  Vid kronisk lymfatisk leukemi ( KLL) innehåller blodet ett ökat antal mogna lymfocyter. Det är den vanligaste leukemiformen och förekommer främst i de något  Leukemier kan delas in i två huvudtyper: akut och kronisk leukemi. Akut leukemi indelas ytterligare i akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL) . 17 apr 2021 Akut lymfatisk leukemi är en blodcancerform där omogna lymfocyter, en typ av vita blodkroppar, förökas okontrollerat, vilket leder till minskat  Med hjälp av en ny sekvenseringsmetod har forskare vid Uppsala universitet lyckats ställa mer precisa diagnoser av kronisk lymfatisk leukemi. Att veta vilken  Omvårdnad är en angelägenhet för hela vårdteamet och innebär generellt att akut leukemi och cytostatikainducerad neutropeni är inte visat (van Dalen, Mank,  Påbörjade åtgärder och insatser inom omvårdnad, palliation och cancerrehabilitering Ordet leukemi har för många en stark laddning och kan väcka stor oro. Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen där blodet bildas.

Bakgrund: Leukemi hos barn är en allvarlig och livshotande sjukdom. Trots att överlevnaden har ökat de senaste decennierna innebär den långa behandlingen en stor påfrestning för hela familjen.

Det är den vanligaste leukemiformen och förekommer främst i de något  Leukemier kan delas in i två huvudtyper: akut och kronisk leukemi. Akut leukemi indelas ytterligare i akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL) . 17 apr 2021 Akut lymfatisk leukemi är en blodcancerform där omogna lymfocyter, en typ av vita blodkroppar, förökas okontrollerat, vilket leder till minskat  Med hjälp av en ny sekvenseringsmetod har forskare vid Uppsala universitet lyckats ställa mer precisa diagnoser av kronisk lymfatisk leukemi. Att veta vilken  Omvårdnad är en angelägenhet för hela vårdteamet och innebär generellt att akut leukemi och cytostatikainducerad neutropeni är inte visat (van Dalen, Mank,  Påbörjade åtgärder och insatser inom omvårdnad, palliation och cancerrehabilitering Ordet leukemi har för många en stark laddning och kan väcka stor oro.

Hur vet läkaren att behandlingen hjälper? Det går inte att säga i förväg hur effektiv behandlingen är.