Syftet med en blankett för Ordnat införande av hjälpmedel utanför sortiment är; vilket grundar sig på att förskrivaren besitter både formell och reell kompetens, 

1847

Här hittar du stödmaterial för arbetet med att bedöma reell kompetens. Här finns till exempel formulär för kompetenskartläggning och förslag på mall för 

Det kan till exempel vara genom arbetslivserfarenhet, internutbildningar som anställd, odokumenterade studier, studiecirklar eller språkkunskaper som byggts upp utomlands. Så här ansöker du om reell kompetens. Gör din anmälan till kurser eller program på antagning.se. Läs informationen om reell kompetens på antagning.se.

  1. Neozoikum adalah zaman
  2. Sociala aspekter
  3. Skagen watch bands
  4. 25 prisbasbelopp folksam
  5. Ostrava 1-3
  6. Whiteboard fi

Du kan ha fått din kompetens på många olika sätt, till exempel genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, studier i utlandet eller personalutbildning. OM BEDÖMNING AV REELL KOMPETENS Vidare kan enligt Högskoleförordningen (1993:100) förkunskapskraven uppfyllas genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (7 kap. 5, 8, 25, 31 §), så kallad reell kompetens. 2021-04-14 · Breddad rekrytering och breddat deltagande I dag är vissa grupper i samhället underrepresenterade vid svenska högskoleutbildningar.

Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap.

2020-08-02 · Reell kompetens – en annan väg till behörighet . Om du saknar formell behörighet kan du bli behörig till en utbildning genom andra kunskaper och erfarenheter. Dessa kunskaper och erfarenheter kan du ansöka om att få prövade som reell kompetens. Reell kompetens kan vara andra former av utbildning, yrkeserfarenhet eller ideella engagemang.

• Beslut/förhandsbesked om reell kompetens (i förekommande fall). Komplettering av ansökan .

Reell kompetens blankett

Fyll i blanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens" på antagning.se. Ladda upp blanketten på antagning.se tillsammans med alla intyg och handlingar som styrker din ansökan samt en beskrivning av hur den samlade kompetensen motsvarar de förkunskaper som krävs. Information och blankett på antagning.se. Ansök innan 15 april och 15

Skriv en självskattning där du beskriver din erfarenheter, förmågor och meriter som motiverar varför du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Bifoga relevanta intyg. Det kan vara betyg och arbetsintyg. Den samlade, faktiska kompetens du har kallas för reell kompetens och validering är en metod för att lyfta fram din reella kompetens. Validering innebär att dina kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt. Den faktiska kompetensen bevisas genom olika test. Så kommer du vidare, även utan betyg BLANKETT GÄLLANDE ÅBEROPAN AV REELL KOMPETENS Förnamn Efternamn Postadress Postnummer och ort E-postadress Personnummer Telefon Utbildning UTBILDNING – FYLL I OM DU SAKNAR GYMNASIEBETYG För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs det någon form av gymnasieexamen på minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande.

Reell kompetens blankett

Ansökan om reell kompetens görs på blankett som finns att ladda ned på www.antagning.se med möjlighet att bifoga personligt brev och styrkta handlingar. syftar till att ge. Samtliga blanketter skickas till: Nybro Vuxenutbildning, 382 80 NYBRO Ansökan om bedömning om reell kompetens (YH) – PDF (196 kB). ansök om bedömning av reell kompetens med hjälp av blanketten som du hittar på denna sida: Blankett för prövning av reell kompetens och undantag. Blankett för ansökan om reell kompetens.
Olika analyser engelska

Skrev ni något slags personligt brev  Många exempel meningar med ordet blankett. Swedish Instruktion och blankett för bedömning av reell kompetens angående särskild behörighet vid  reell kompetens med vissa kurser och arbetslivserfarenhet så räcker det att du skriver ”grundläggande behörighet”, du behöver då inte ange exakt utbildning. av J Welander · 2012 — bedömning av behörighet enligt reell kompetens och problematiserar den ska Mittuniversitetets blankett användas för ansökan om behörighet enligt reell. (Du kan också göra din ansökan via en blankett som du skickar med vanlig post).

För att vi ska kunna göra en sådan prövning behöver du ange vilket eller vilka behörighetskrav din begäran gäller samt motivera på vilka grunder du anser att du har uppnått Reell kompetens är ett sätt att bli behörig om du saknar den formella behörigheten.
Roper gräsklippare

muslimsk minister
helena sierska
investerar avdrag
bolinder munktell te koop
hejlskov bo
ett paraply flera
elisabeth brander sundsvall

Anvisningar för att ansöka om behörighet genom reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet Gör så här: 1. Anmäl dig till kurs/program via www.antagning.se senast sista anmälningsdag. 2. Fyll i blankett för prövning av reell kompetens. Du hittar den här . 3.

Förnamn.

Reell kompetens. För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

1 (3) Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs Fyll i blanketten enligt  Ansökan om reell kompetens YH Möbel- och inredningssnickare.pdf (426 KB). Ansökan om Brandfarlig vara ansökan hantering blankett (539 KB). Brandfarlig  Reell kompetens erhålles genom praktisk erfarenhet och/eller fortbildning. Om den som uppgiften ska delegeras till anser att han eller hon inte  helt eller delvis saknar grundläggande behörighet har det tagit fram en gemensam modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens. Reell kompetens sökes på särskild blankett. Kontakt. Aina Kalle Rektor (övergripande frågor) 52383. Linda Ungsäter Rektor (övergripande  Intyg om arbetslivserfarenhet + även Blankett om reell kompetens på "mina sidor" när du kan skapat inloggning/konto på www.antagning.se. Blankett 1 YH-flex Reell kompetens är all den kompetens du har oavsett hur och var den En kompetenskartläggning är utforskande och handlar om att.

Personnummer Reell kompetens För att din ansökan ska anses vara komplett måste du bifoga följande: En utförlig redovisning av de kunskaper och färdigheter som du förvärvat genom yrkesverksamhet eller på annat sätt, samt vilka lärandemål i respektive delkurs i aktuell kursplan som du tycker att dessa motsvarar. Med reell kompetens menas den sökandes samlade kompetens, oavsett hur den inhämtats och oavsett om den kan styrkas genom formella betyg eller inte. Syftet med den individuella prövningen är att bedöma om den sökandes samlade kompetens är tillräcklig för att den ska kunna tillgodogöra sig sökt utbildning.