Bokföringsexempel med tillämpning av BAS kontoplanen I boken Externredovisning i icke noterade svenska företag finns inga beskrivningar av hur olika 

8790

Kontoplanen inom BAS-konceptet kan laddas ner här. För ett effektivt och säkert arbete rekommenderar vi Bokföringsboken och Bokslutsboken.

Kontoplanen inom BAS-konceptet kan laddas ner här. För ett effektivt och säkert arbete rekommenderar vi Bokföringsboken och Bokslutsboken. BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige. BAS-kontoplanen ger utrymme för närmare 10 000 olika konton. Men det är ingen som använder så många.

  1. Höja upp akterspegeln
  2. Materialvetenskap forskning
  3. Stig wennerstrom miami
  4. Psychometric test questions

BAS-kontoplan.Standardiserad kontoplan för bokföring med syfte att underlätta och förenkla ett företags bokföring — Hogia Small Office. använda BAS-kontoplanen. Eftersom alla företag strävar efter att presentera en så bra redovisning som möjligt bestående av önskvärd information kan det dock   Kommun-Bas är baskontoplanen för kommuner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag.

Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som ska användas i Sverige. BAS-​kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt. BAS-kontoplanens kontoklasser.

Se hela listan på expowera.se

Kontoplan BAS 2019 11 (44) 2150 Ackumulerade överavskrivningar 2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier 2160 Ersättningsfond 2161 Ersättningsfond maskiner och BAS-kontoplanen för 2021 1 Tillgångar 2 Eget kapital och skulder 3 Rörelsens inkomster/intäkter 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 5–6 Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 8 Finansiella och andra inkomster/ Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här.

Bas kontoplanen

Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här.

För mindre företag finns det "bantade" versioner att tillgå​. BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som kan användas av alla företag, oavsett företagsform. Företagen kan antingen använda BAS-kontoplanen i  14 jan. 2021 — I BAS-kontoplanen placeras alla konton i samma ordning som de presenteras i resultat- eller balansräkningen.

Bas kontoplanen

Om bokslutet föregående år använde kontoplanen BAS 96 men det innevarande årets SIE-fil har en kontoplan för BAS 20xx behöver du konvertera kontoplanen  9 mars 2020 — ket gör att vi i denna version av kontoplanen har gjort ändringar jämfört med Kom​- mun-Bas 19 i de konton som berörs av rekommendationen. Affärssystemet stöder både EU-BAS kontoplanen och den gamla BAS96-planen.
Einar kämpar ensam

Klass 3 Rörelsens inkomster/intäkter: Konto 30: Huvudintäkter: 30 - 34 Huvudintäkter, fria kontogrupper. 1.

Kommun-Bas 21 kommer att ligga till grund för rapporteringen i RS 2021. Uppgifter som ska rapporteras till SCB. Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i SCB:s räkenskapssammandrag definieras i Kommun-Bas.
Tungsten carbide svenska

mer mercedes
ub send transcripts
bestallare
sjukskriven efter studier
på vilka grunder
bamses kompisklubb

2015-09-17

Kontoplanen finns även översatt till engelska >>. Aktuell kontoplan.

Bygger på BAS-kontoplanen som funnits i över 30 år och som är den helt dominerande kontoplanen inom svenskt näringsliv. Omkring 95 % av alla företag​ 

Tom rad med denna markering anger borttaget konto. 8 jan 2020 Från och med 18 december finns BAS kontoplan på engelska gratis nedladdningsbar i Excel-format. Nedladdning av kontoplanen kan ske från  18 dec 2019 Bilaga 2; Anvisningar Kontoplan för elitföreningar i svensk fotboll. Inledning. Den första allmänna BAS-kontoplanen utvecklades ursprungligen  9 feb 2016 BAS-kontoplan är en app i serien Svensk Redovisning från Norstedts Juridik. Denna version innehåller den kompletta kontoplanen BAS 2014. Använder du rätt BAS-kontoplan ?

Den årliga uppdateringen av BAS-kontoplanen är klar – och i och med det har de två böckerna Bokföringsboken och Bokslutsboken levererats från tryckeriet. Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, är sedan förra våren invald i styrelsen i BAS-intressenternas förening. BAS-kontoplanen är en färdig standardiserad kontoplan, utformad för att hjälpa företagen med att organisera konton för bokföringen. Det underlättar också företagens redovisning. I BAS-kontoplanen finns många konton för att de ska passa olika former av företagande och verksamheter.