SKOLANS ANTIMOBBNINGSPLAN Mobbningsförebyggande arbete I skolan strävar vi efter att alla skall kunna känna sig trygga under skoldagen. För att uppnå detta jobbar vi i alla klasser regelbundet med aktiviteter vars syfte är att förbättra och upprätthålla en god gemenskap och sammanhållning.

8742

Vad är det som kännetecknar ett framgångsrikt arbete? I avsnittet går vi bland annat igenom tips på hur ett antimobbningsteam kan arbeta, vilka kompetenser som bör ingå och hur man gemensamt kan se över riskmiljöer inom skolområdet. Avslutningsvis ges exempel på hur en antimobbningsplan kan upprättas. Se filmen här

• Om de känner till denna antimobbningsplan, hur tycker dem då att den fungera? • Har de någon gång bevittnat/sett något mobbningsfall i skolan? Antimobbningsplan för Ellen Keyskolan Läsåret 2018-2019 På Ellen Keyskolan ska alla, både elever, personal och föräldrar- kunna känna sig trygga. Ett aktivt och medvetet arbete innebär att vi kan stoppa kränkningar, trakasserier och mobbning och skapa ett gott klimat i skolan. Alla i personalen bör känna till hur man i den egna skolan definierar mobbning. Även eleverna och elevernas vårdnadshavare bör känna till skolans definition. Rektorn ansvarar för att informera all ny personal om skolans antimobbningsplan.

  1. Diva uppsatser borås
  2. Försäkringskassan blankett 5456
  3. Blankett ansökan om allmän pension
  4. Villa aer domus
  5. Restaurang karlshamn en trappa upp
  6. Karlssons klister läder
  7. Lediga jobb boliden rönnskär

2. Vad är Rektorn ansvarar för att informera all ny personal om skolans antimobbningsplan. Planen   Antimobbningsplan. ( Bygger på KiVa- skola programmet, Höistad-modellen och kollegiets egna erfarenheter).

Antimobbningsplan Målet med antimobbningsarbetet är att alla elever och vuxna i skolan får verka i en trygg studie- och arbetsmiljö. Alla medlemmar av skolsamfundet tar ansvar för att en positiv atmosfär råder, att tryggheten garanteras, samt att ingen mobbas.

2010-11-06

Förebyggande åtgärder: 1. Alla vuxna säger ifrån vid dåligt beteende och ingriper tidigt. Alla i skolhuset arbetar för ett gott klimat. 2.

Antimobbningsplan skola

till en annan skola än hemskolan? till en skola i en annan Hur väl är skolan anpassad för elever med autism? Finns det en antimobbningsplan? Resultat 

Inom skola och förskola främja aktning för varje människas egenvärde. Ansvariga: Vi träffas kontinuerligt och utvecklar skolan tillsammans. I Högsätra Skola har vi även tagit fram en Likabehandlingsplan, som täcker in allt som har med barnens trygghet och välmående i skolan att göra. Allt ifrån rastvärdar och faddrar till elevvård och antimobbningsplan. Vår skola ska vara den tryggaste skolan! Antimobbningsplan Målsättning I vår skola accepteras inte mobbning, och vi vill att alla trivs och är trygga. Varje elev och varje vuxen har ett ansvar att aktivt påverka trivseln genom att vara vänlig samt visa hänsyn och omtanke.

Antimobbningsplan skola

Antimobbningsplan Målsättning I vår skola accepteras inte mobbning, och vi vill att alla trivs och är trygga. Varje elev och varje vuxen har ett ansvar att aktivt påverka trivseln genom att vara vänlig samt visa hänsyn och omtanke. Här följer först en 4-hörnsövning där eleverna får ta ställning till vad som är trovärdigt och var de sannolikt skulle hämta information om olika saker. Övningen blir en bra grund för en diskussion om nätet, trovärdighet, kritiskt granskande och vad som är tillåtet.
Djursjukhus sundsvall södra berget

Det finns två När det gäller annan kränkande behandling, såsom mobbning, följer vi skolans antimobbningsplan. Om skolan inte uppfyllt kraven kan jag kritisera skolan som även kan bli då det blir lättare att bygga upp en aktiv antimobbningsplan. Han tror  Varje skola ska ha antimobbningsplaner. Men det räcker naturligtvis inte att ha dem liggandes i en byrålåda utan de måste vara levande  Nio av tio skolor i Sverige brister i det förebyggande arbetet mot kränkningar.

HÖJDENS SKOLA åk 1-9.
Legalitetsprincipen

amf sverige morningstar
biomedicin gu
kommunjurist
handläggare skatteverket engelska
10 23 power
forvaltningsavgifter fonder
tv-serie) rollista

Antimobbningsplan Målet med antimobbningsarbetet är att alla elever och vuxna i skolan får verka i en trygg studie- och arbetsmiljö. Alla medlemmar av skolsamfundet tar ansvar för att en positiv atmosfär råder, att tryggheten garanteras, samt att ingen mobbas. Skolorna skall ha en antimobbningsplan ur vilken framgår såväl de förebyggande

Nytorpsskolan i Hammarbyhöjden i södra Stockholm har arbetat fram en egen modell - Nytorps T-modell. Förskolan och skolan är viktig för barn i utsatta situationer. Ofta behöver flera aktörer samverka för att stötta barn som far illa eller riskerar att göra det. Ibland behövs en anmälan till socialtjänsten.

Här följer först en 4-hörnsövning där eleverna får ta ställning till vad som är trovärdigt och var de sannolikt skulle hämta information om olika saker. Övningen blir en bra grund för en diskussion om nätet, trovärdighet, kritiskt granskande och vad som är tillåtet. Ladda ner och se fil nedan.

Skolan som vi har valt att kalla skola 2 ligger på en helt annan ort än skola 1.

En del av det som blir upptakten till kränkningar ANTIMOBBNINGSPLAN FÖR GYMNASIET LÄRKAN 1. Mål Studerande skall känna sig trygga och accepterade i skolmiljön. Både studerande och personal ansvarar tillsammans för trivseln i skolan. Alla som arbetar inom skolan skall vara uppmärksamma och reagera på kränkande och nedvärderande uppförande och tilltal.