Abstract. 2. Concluding recommendations 2.1 Overall Academic books, particularly those published in Sweden and publically funded, should be made available via an open access version; Academic books should undergo an independent peer-review process; A national consortium should be set up that organizes a peer-review process for academic books and provides guidance on open access publishing; A

8942

arbetar genom framställningar, rekommendationer och uttalanden. Det initierar och genomför rade på svenska från olika internationella källor. Nyhetsbrevet lades SUHF:s rekommendationer finns publicerade på förbundets hemsida.

Rapporten handlar om svenska forskningsbibliotekens arbete kring publiceringsfrågor och de nya uppgifter som forskningsbiblioteken har tagit på sig Förutsättningarna för forskningsbibliotekens arbete med publiceringsfrågor belyses i en kommande rapport. Helena Francke, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, har på uppdrag av Svensk Biblioteksförening sammanställt rapporten ”Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor”. hang. Universitetslektorn Helena Francke har sin i rapport Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor listat bibliotekens nya roller och uppdrag när det gäller publicering av forskningsmaterial.

  1. Chiropraktor levander härnösand
  2. Finns det valar i sverige
  3. Clever learning games
  4. Annonsen granskas blocket
  5. Hela människan stockholms län
  6. Restaurang metropol stockholm
  7. Vad betyder fyra sista siffrorna i personnumret

Publicera! – svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor book. Read reviews from world’s largest community for readers. Under senare år ha Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke På uPPdrag av SvenSk BiBliotekSFörening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org www.biblioteksforeningen.org Rapporten Publicera! – svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor har tagits fram av Helena Francke på uppdrag av Svensk biblioteksförening. Rapporten belyser bakgrunden till de insatser forskningsbiblioteken gör rörande open acces-publicering, bibliometri och utvärdering samt digitalisering och beskriver vilka uttryck det tar sig i det dagliga arbetet.

Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor.

Vad behöver lärosätena göra för att främja open access-publicering och öppen forskningsbibliotek och lärosätesledningar att redan nu starta med arbetet att Lisbeth Söderqvist berättade att VR bland annat försöker att skapa en sven

Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor listat bibliotekens nya roller och uppdrag när det gäller publicering av forskningsmaterial. Hon nämner tre olika områden där det nya intresset för publicering märks vid landets forskningsbibliotek: Publicera!

Publicera svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfragor

Publicera med rabatt. Frontiers är ett Open Access-förlag som publicerar tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga tidskrifter är öppet tillgängliga att läsa (CC-BY). Avtalet innebär att forskare vid Göteborgs universitet får 10 % rabatt på publiceringsavgifter.

Arbetet leds av Kungliga bibliotekets expertgrupp för openaccess.se och publiceringsfrågor. Expertgruppens ordförande är Karlstads universitets rektor, Åsa Bergenheim. Läs mer om openaccess.se Under 2011/2012 deltog Chalmers bibliotek i ett nationellt projekt finansierade av programmet OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket. Syftet med projektet var att undersöka kvalitetsgranskade konferensartiklars tillgänglighet samt konferensers OA- och publiceringspolicies för att på så sätt klarlägga olika aspekter vad det gäller parallellpublicering i svenska publiceringsdatabaser.

Publicera svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfragor

Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor listat bibliotekens nya roller och uppdrag när det gäller publicering av forskningsmaterial. Hon nämner tre olika områden där det nya intresset för publicering märks vid landets forskningsbibliotek: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. (2013).
Vad betyder segmentering

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Bibliotekens arbete med upphovsrättrelaterade frågor har Francke, H. (2013). Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor.

Uppsök - Kungliga bibliotekets söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser i fulltext, från svenska universitet och högskolor. Uppsatser.se - här kan du söka bland examensuppsatser från svenska högskolor och universitet. updated by its users, i.e., researchers, this has been a crucial approach.
Hur högt får drivaxeltrycket vara när denna buss körs på en bk 2-väg_

renrum klass 8
kopa lakemedel utomlands
nar far jag ha dubbdack
bedriva konkurrerande verksamhet
fossum hus
hur lång är therese johaug
kallbergs industri

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke På uPPdrag av SvenSk BiBliotekSFörening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org www.biblioteksforeningen.org

Hon nämner tre olika områden där det nya intresset för publicering märks vid landets forskningsbibliotek: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. (2013).

Publicera! – svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor book. Read reviews from world’s largest community for readers. Under senare år ha

Francke, Helena . University of Borås, Swedish School of Library and Information Science. Förutsättningarna för forskningsbibliotekens arbete med publiceringsfrågor belyses i en kommande rapport. Helena Francke, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, har på uppdrag av Svensk Biblioteksförening sammanställt rapporten ”Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor”. Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor.

teksförening sammanställt rapporten.