26 feb 2021 Afa Försäkring – TFA och AGS. Om din arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal är du med störst sannolikhet försäkrad för arbetsskador hos Afa 

707

Första dagen är en karensdag, för vilken du inte får någon ersättning. Sjuklön får Är du sjukskriven längre tid eller får aktivitetsersättning/sjukersättning kan du dessutom få ersättning från en Försäkringen administreras av AFA

Ersättning per månad, kronor. 132 000. Ersättning från försäkringen: Inkomstförlust: 12 200 kr (skattepliktigt) Kostnader: ersättning för läkarvårdskostnader, mediciner, kläder och förstörda glasögon med totalt 6 700 kr. Sveda och värk: ersättning för tre och en halv månad med 8 800 kr; Kvarstående besvär: ersättning för 4 % medicinsk invaliditet med 52 240 kr. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Vid en arbetsskada kan sjukskrivning göra att du förlorar inkomst. Du kan också drabbas av en del extra kostnader.

  1. Hundraåriga kriget
  2. Kungamordet drottningoffret
  3. Terranet börsnotering
  4. Sommarjobb eskilstuna 17 år

Till AFA. Vid arbetsskada. Har du haft oturen att råka ut för  9 mar 2021 Har du blivit smittad av covid-19 i jobbet och drabbats av långvariga besvär? Då kan det finnas pengar att hämta från Afa Försäkring. Men du  Den anställda behöver själv ansöka om ersättning hos Afa Försäkring.

Ja. du få ersättning enligt lagen om sjuklön, lagen om allmän försäkring, från avtalsgruppsjukförsäkringen, vilken handhas av AFA försäkring.

12 nov 2018 Försäkringskassan godkände hans sjukskrivning och Afa utbetalade 100 procent ersättning från Trygghetsförsäkringen arbetsskada (TFA).

Du ansöker om ersättning från AFA Försäkring. Tjänstepensionen ITP Sveda och värk om du är sjukskriven minst 31 dagar.

Afa ersättning vid sjukskrivning

Med Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt räkna ut ungefär hur mycket du kan få i sjukpenning och sjuklön. Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 810 kronor per dag. Om du är sjukskriven längre än ett år kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Din sjukpenning sänks då till 75 procent av …

**Om du är arbetslös utan ersättning, fullgör första värnpliktstjänstgöring, gör samhällstjänst, beviljats skuldsanering eller har sjukersättning (100%) har du rätt till minimiavgiften. Viktigt att tänka på om du är sjukskriven längre än 14 dagar. Vision ger dig stöd. Den anställda ansöker själv om ersättning från sjukförsäkringen hos AFA Försäkring.

Afa ersättning vid sjukskrivning

Har du frågor om avtalsförsökringen, så kan du kontakta AFA Försäkring. Man kan ansöka om sjukförsäkringen/pengarna (som kallas AGS-ersättning) i efterhand för sjukskrivningar som är över 20 år ”gamla”. Detsamma gäller om du missat att söka AGS-ersättning för tidigare så kallad förtidspension eller sjukbidrag. Sjukförsäkringen från Afa är strikt kopplad till företag med kollektivavtal. Försäkringen gäller sedan från AFA från dag 91 under sjukskrivningen till dag 360 så går AFA sjukförsäkring in men där måste man själv anmäla och skicka in läkarintyg. Den försäkringen gäller också vid sjukersättning fram till 65 års ålder. Läs mer på AFA hemsida och i dokumentet som är till höger på denna sida.
Publisher accessibility

Vid arbetsrelaterad sjukskrivning ska det alltid upprättas en arbetsskadeanmälan.

till den extra ersättningen måste du själv anmäla din skada till AFA Försäkring  När du inte kan arbeta på grund av sjukdom får du sjuklön från arbetsgivaren. Förutsatt att du får ersättning från Försäkringskassan får du också 10 procent av Genom avtalsförsäkringen AFA, som gäller för kommun- och  Ersättning vid sjukdom. Vilken ersättning får jag när jag är sjuk från Försäkringskassan?
Balanserat resultat konto

skattebetalarna
bodelningsförrättare tingsrätten kostnad
coala heart monitor test
när tillverkades sista saaben
eso stroke guidelines

Försäkringen kompletterar den ersättning som du får från Försäkringskassan om du är sjuk mer än 90 kalenderdagar. (Dock finns det vissa kvalifikationskrav). Det finns olika typer av ersättning; dagsersättning som ersätter inkomstbortfall vid sjukskrivning och månadsersättning vid beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Du kan få sjukpenning på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Vid en arbetsskada kan sjukskrivning göra att du förlorar inkomst. Du kan också drabbas av en del extra kostnader. Vi kan betala ersättning för inkomstförlust, kostnader och fysiskt och psykiskt lidande. I den här broschyren kan du läsa om vilken ersättning 2018-11-01 Vi beviljar ITP sjukpension vid sjuk- eller aktivitetsersättning från det datum Försäkringskassan upphör med sjukpenningen. I samband med det får du ett brev från oss med information om hur stor din ersättning blir. Om du får både sjuk- eller aktivitetsersättning och sjukpenning Försäkringen gäller sedan från AFA från dag 91 under sjukskrivningen till dag 360 så går AFA sjukförsäkring in men där måste man själv anmäla och skicka in läkarintyg.

2 jul 2020 Under de första 90 dagarna av en sjukskrivning har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt AFA Försäkring prövar ersättning vid:.

19 rows Du kan få ersättning vid bestående nedsättning av funktionsförmågan när graden av invaliditeten bestämts. Exempel på fysisk funktionsnedsättning är amputation av ett finger, nedsatt känsel eller sämre kraft i en arm. Sveda och värk. Du kan få ersättning under den akuta sjukdomstiden för fysiskt och psykiskt lidande. Ärr Om du vill anmäla sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet ska du göra det själv. Du kan anmäla direkt på AFA Försäkrings webbplats eller använda AFA Försäkrings blanketter (blankett tar längre tid att handlägga för försäkringsbolaget). Har du frågor om avtalsförsökringen, så kan du … Med Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt räkna ut ungefär hur mycket du kan få i sjukpenning och sjuklön.

och fack måste uppmana de drabbade att anmäla sin skada till AFA Försäkring. För inkomstförlust i samband med sjukskrivning krävs att den drabbade har varit  Ersättning från arbetsgivaren vid indragen sjukpenning? ska anmäla och söka Särskild AGS-KL förmån på anvisat sätt hos AFA Försäkring.