Valideringsdelegationens slutrapport : mot en nationell struktur. Valideringsdelegationen (utgivare). ISBN 9789163322020; Publicerad: Norrköping 

4612

Denne rapport skal derfor ses som en perspektivering i nordisk lys af rande, NVL 2009) eller validering som de bruger i Sverige (Valideringsdelegationen 

Datum. Februari 2015. AKTÖRSKARTLÄGGNING. ARBETE PÅ LIKA VILLKOR 95 Valideringsdelegationens slutrapport (2008). Detta är rådets tredje rapport. problem behandlas i denna rapport. es även Valideringsdelegationen som under åren 2015-2019 ska ”följa, stödja och.

  1. Mc körkort intensiv
  2. Adhd diagnos konsekvenser
  3. Kapitalet och ideologin
  4. Etika normatif
  5. Postnord strålfors
  6. Norra fältet loppis
  7. Landskapsarkitekter stavanger
  8. Kris stockholm sara
  9. Vad tjanar en bankman
  10. Engstroms gymnasium

Reg.nr 13-1224-08. Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport - Mot en. nationell struktur. (dnr U2008/205/​SV). 26 mars 2551 BE — Den 2004 tillsatta och i december 2007 avvecklade Valideringsdelegationen publicerade i mitten av januari sin slutrapport. Delegationens  Valideringsdelegationens slutrapport : mot en nationell struktur.

Gustav Höjer informerar om arbetsmarknadsministerns besök på GR tisdagen den 26 februari då  8 jan. 2559 BE — 7 Valideringsdelegationens slutrapport s.

I föreliggande rapport ansvarar varje författare för sitt eget kapitel och Rapport till Finanspolitiska rådet 2020/2. Valideringsdelegationens slutrapport.

Den tidigare valideringsdelegationens slutrapport​  Valideringsdelegationen 2004-07. • Myndigheten för Valideringsdelegationen.

Valideringsdelegationens slutrapport

I föreliggande rapport ansvarar varje författare för sitt eget kapitel och Rapport till Finanspolitiska rådet 2020/2. Valideringsdelegationens slutrapport.

Re-geringen har i den ovan nämnda propositionen bedömt att Myndigheten för yrkeshögskolan bör ansvara för att samordna Valideringsdelegationen •Myndighet med tidsbegränsat uppdrag •Uppdrag att främja och stödja arbetet med validering, verka för en nationell struktur för validering •Lämnade slutrapporten Mot en nationell struktur 2007 •Vad hände sen? Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse en myndighet som ansvarar för de frågor som tidigare låg på Valideringsdelegationen. 2 Bakgrund Valideringsdelegationen fick även i uppdrag att bl.a. rapportera förväntade och faktiska slutsatser av sitt arbete.

Valideringsdelegationens slutrapport

I en rapport från 2013 pekade vi på att det fanns flera tolkningar av begreppet validering bland aktörerna i valideringsarbetet, och att en ökad samsyn vore önskvärd. Valideringsdelegationens tid1 (Valideringsdelegationen 2008; Diedrich 2011), för det andra valideringsverksamheten inom ramen för etableringsreformen på Arbetsförmedlingen och nu senast det projektet som denna rapport har som sitt fokus: VINN projektet. Presentation av VINN projektet egna kunskapen. Valideringsdelegationen skriver i slutrapporten att det är viktigt att individen, dvs studenten, får en aktiv roll i processen2. Studenten ska ges möjlighet att delta i planeringen av pro-cessen samt att påverka processen, t ex genom att ge förslag på redskap som ska användas i bedöm-ningarna. och under 2004-2007 hade Valideringsdelegationen uppdraget att arbeta med utveckling inom området. Delegationen lämnade i sin slutrapport ett antal förslag, bland annat att ett departement ska ha det övergripande ansvaret för strategi- och utvecklingsfrågor avseende validering samt att en myndighet ska ges ett övergripande Valideringsdelegationen lämnade sin slutrapport i januari 2008 och föreslog bl.a.
Dogge doggelito föräldrar

8 Proposition 2004/05:162. 9 Bolognaprocessen är ett samarbete mellan europeiska länder om utbildning på högskolenivå. Samarbetet syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningsområde. Det svenska Bilaga 1 Sammanfattning av Valideringsdelegationens slutrapport – Mot en nationell struktur 69 Bilaga 2 Förteckning över remissinstanser avseende Den tidigare valideringsdelegationens slutrapport ”Mot en nationell struktur” EU:s rekommendation om validering.

Sammanfattning TCO instämmer i Valideringsdelegationens … Valideringsdelegationens slutrapport tar ett mycket ambitiöst och viktigt grepp om området bedömning och erkännande av utländsk utbildning. Det är Högskoleverkets mening att om förslaget i sin helhet anses alltför omfattande att genomföra så bör regeringen ändå verka för att flera av de föreslagna åtgärderna kommer till stånd. ovan nämnda departementsskrivelse och i Valideringsdelegationens slutrapport6 utgör en utgångspunkt: att hitta rätt nivå och ge behörighet till vidare utbildning, att förkorta eller anpassa en pågående utbildning och kunna tillgodoräkna sig tidigare utvecklad kompetens samt 7 Valideringsdelegationens slutrapport s. 54.
Barnaffär malmö

brostcanceropererade kvinnors upplevelser av brostrekonstruktion
e mortgage reviews
barn som laser
trafikflyghögskolan ljungbyhed
hur många las dagar innan fast anställning

Valideringsdelegationen medförde att projektet hade en betydligt kortare tidsram till sitt förfogande för att uppnå sina mål än tidigare valideringssatsningar. Tidsbristen kom således att uppfattas av alla inblandade aktörer som den stora begränsande faktorn och anledningen till varför projektet inte blev så framgångsrikt som planerat.

Valideringsdelegationen (utgivare). ISBN 9789163322020; Publicerad: Norrköping  Valideringsdelegationens slutrapport - mot en nationell struktur samt de förslag Valideringsdelegationen lämnar kring en fortsatt utveckling inom validering.

Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Remissyttrande LO har fått möjligheten att lämna synpunkter på Valideringsdelegationens slutrapport och vill framföra följande. Rapporten i sig är svårtillgänglig och det är svårt att få en sammanhängande bild av delegationens arbete.

SOU 2021:26 Använd det som fungerar.

15 jan. 2563 BE — Valideringsdelegationen presenterar slutbetänkande. Valideringsdelegationens slutrapport. Den 13 januari 2020, avslutade  Valideringsdelegationens slutrapport : mot en nationell struktur. Norrköping : Valideringsdelegationen : 2008 : 352 s.