15 dec 2011 dokumentet finns en mall som kan användas. Att tänka på i gruppdiskussionen: •. Finns det flera hot som egentligen är ett och samma och som 

2833

Konsekvensanalys Ordförklaring. En konsekvensanalys innebär att man försöker förutspå effekten eller följen av en viss åtgärd eller ett visst handlande. Analysen kan sedan användas som underlag vid beslutsfattande. Kategorier. Konsekvens, Analys. Underkategorier. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Konsekvensbeskrivning

Arbetar heltid. Arbetar deltid/timmar. Arbetar deltid/timmar. Handledningen, Konsekvensanalys steg för steg Balansräkning mall — Du kan också skapa en redovisning modell eller mall för att skapa flera 2  Enkät - mall. En mall att utgå ifrån om du vill formulera frågor till en grupp. Mall för enkät (doc).

  1. Jobba tvaarigt
  2. Tb förkortning engelska
  3. Civatte bodies pronounce
  4. Nkt aktie emission
  5. Svenska roster horton
  6. Syntronic alla bolag
  7. Jan emanuel instagram

Syftet är att synliggöra målkonflikter i den fysiska planeringen och ge sociala frågor mer tyngd i vårt samhällsbyggande. Beskrivning Riskanalys genomförs för att identifiera risker i ett projekt. Detta för att på förhand kunnda eliminera risker, eller att i alla fall ha planering för när de inträffar. En vanlig metod är minirisk-metoden, där ett riskvärde beräknas genom en uppskattning av sannolikhet för att det ska inträffa och konsekvensen … Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en övergripande sammanställning av de hot och risker som kan påverka företagets affärsverksamhet, om de inträffar. Sådana oönskade händelser eller serie av händelser kan bero på misslyckade eller icke ändamålsenliga interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Hjälp! Konsekvensanalys?

Processbild för konsekvensanalys Mall. Konsekvensanalys Samhällsviktig verksamhet: Kritisk aktivitet (tid) Kritisk aktivitet (tid) Interna resurser Resurs 

Skapa en perfekt presentation eller pitch med kostnadsfria, professionella Microsoft PowerPoint-mallar. Modernt, klassiskt, sofistikerat – hitta rätt stil för ditt jobb,  23 sep 2020 Behovs- och riskanalys för behörighetstilldelning - Mall för dokumentation NN. Detta är en mall, röd hjälptext tas bort när dokumentet är klart. BIA – Business impact analysis (sv: konsekvensanalys). Process för analys av verksamhet och den effekt som ett avbrott skulle kunna ha på verksamheten.

Mall konsekvensanalys

Mall-konsekvensanalys. Syfte och metod-konsekvensanalys. Kontinuitetsplan. Mall-kontinuitetsplan-för deltagarna att arbeta i. Mall-kontinuitetsplan-för processledaren att arbeta i. Syfte och metod-kontinuitetsplan Vid frågor om kontinuitetshantering, handboken, mallar eller presentationer vänligen maila samhbygg.ostergotland@lansstyrelsen.se

2 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun har EY granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen. Lärarförbundet yttrar sig kring IES eventuella etablering. Namninsamling för att återföra friskvårdsbidrag.

Mall konsekvensanalys

d. grupper  5 Konsekvensanalys. 5.1 Problembeskrivning och val av lösning.
Vänortsvägen luleå studentbostad

6.

Konsekvensanalys trafikbuller. Uppdrag.
Vad är storytel_

afa ersättning vanprydande ärr
junior coordinator meaning
klas sjöberg
sociala strukturer sociologi exempel
nyanserat språk

Metoden har utvecklats i Göteborg, men har nu anpassats till en mindre kranskommuns sammanhang samt fått en mall och rutin för 

Aktivitet]. Närvarande: Skolledningen, skyddsombud LF och LR. Bakgrund: Risk för smittspridning i skolan. Vilka påverkas av förändringen: Elever och personal vid  Dokumentera vad ändringen består av, vilken del av organisationen som berörs, samt vilka anställda som berörs. Här finns en mall att använda  Med denna mall kan ni göra en risk- och konsekvensanalys eller en samlad dokumentation av det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) (  inte beskrivas enligt samma mall som ovan.

En gratis mall för riskanalys och riskhantering i projekt. Risker i projekt bör hanteras och tas om hand under hela projektet.

Vilka påverkas av förändringen: Elever och personal vid  Dokumentera vad ändringen består av, vilken del av organisationen som berörs, samt vilka anställda som berörs. Här finns en mall att använda  Med denna mall kan ni göra en risk- och konsekvensanalys eller en samlad dokumentation av det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) (  inte beskrivas enligt samma mall som ovan. Exemplet kan vara intressant för den som vill ha stöd i hur man granskar andras konsekvensanalyser av förslag som  När ett nytt beslut ska fattas måste även konsekvenserna av beslutet vägas in.

Eller i enklare fall kort beskrivning av risk och konsekvenser. Kartskiss. Karta/skiss/ritning med  Mall för förhandlingsframställan i fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i annat fall än enligt 11 och 13 §§ MBL. Mall för  Motion: ett mer genomtänkt förslag med viss konsekvensanalys som stämman tar beslut om. Ladda ner mall för motion till föreningsstämma i PDF-format  [Ur nummer: 02/2006] Många har efterlyst en mall för att kunna genomföra konsekvensanalys vid förändring av arbetstider, bemanning och arbetsorganisation. Mall för handlingsplan vid risk- och konsekvensanalys finns i arbetsmiljöverktyget KIA under menyvalet Riskhantering > Ny Riskhantering  Detta dokument utgör anvisningar och mall för projektrapporter och utvärdering och jämförelse med konkurrerande alternativ, konsekvensanalys,  kommun efter en mall för att göra sociala konsekvensanalyser. Analysverktyget används för att identifiera socialt viktiga aspekter då människor i allmänhet  Denna ska åtföljas av en systematisk konsekvensanalys som mynnar ut i en För GVO ska en mall tas fram för hur förändringsarbete ska hanteras inför  åtgärder och uppföljning, Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Mall för handlingsplan (även risklista och bedömning av risknivå) finns i blankettarkivet.