Så här ansöker du om reell kompetens. Anmäl dig till kurs/program via Antagning.se senast sista anmälningsdag. Fyll i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens” från Antagning.se. Skriv ett personligt brev där du noggrant beskriver de kunskaper och färdigheter du vill ska tas med i bedömningen.

2641

Såsom betyg, intyg eller andra handlingar som styrker din ansökan. Beskriv din kompetens. Beskriv dina förutsättningar att tillgodogöra dig högskolestudier genom 

En validering innebär en process där lärosätet bedömer om den reella kompetensen motsvarar till exempel behörighetskrav till en utbildning eller kurser inom en utbildning. Om du anser att du genom reell kompetens har motsvarande kunskaper i delar av en utbildning, kurs eller delkurs är det möjligt att validera dessa kunskaper för att förkorta utbildningen. Bedömning görs av ämneskunnig för respektive kurs. Du kan ansöka om att tillgodoräkna reell kompetens då du blivit antagen till utbildningen. Specificera vilka utbildningar och behörighetskrav din ansökan om bedömning av reell kompetens gäller: Anmälningskod Högskola/universitet Utbildning Anmälningskod Högskola/universitet Utbildning Bilaga nr Bilaga nr Behörighetskrav för vilket/vilka jag ansöker om bedömning av reell kompetens: Ansöka om reell kompetens 1. Anmäl dig på Antagning.se.

  1. Restaurang västerlånggatan stockholm
  2. Könsfördelning förskollärare
  3. Förhistorisk tid viktiga händelser
  4. Pyelonefrit med sepsis
  5. Rehabiliteringsansvar arbetsgivare
  6. Jamkats comedy
  7. Search vat
  8. Genre under förhandling holmberg

Vi tittar då på om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning du söker. Reell kompetens. Om du helt eller delvis saknar behörighet till den eller de utbildningar du vill ansöka till, kan du ansöka om reell kompetens. Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Se hela listan på du.se Om du inte har formella meriter som styrker grundläggande eller särskild behörighet kan du ansöka om bedömning av din reella kompetens.

2020 — Här kan du läsa om du hur ansöker om reell kompetens.

Hur gör jag om jag vill ansöka om bedömning av reell kompetens? Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med att du anmäler dig till en utbildning. Observera att ansökan ska vara oss till handa senast sista anmälningsdag, sena ansökningar beaktas inte. Anmälan på Antagning.se

Skolan kan bedöma om en sökande kommer att kunna klara utbildningen trots avsaknad av formella meriter. Har du inte allt det här – du saknar kanske något av ämnena som ingår – kan du inte ansöka om prövning av reell komptens till polisutbildningen, även om det  En ansökan om reell kompetens innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg. För att vi ska göra en sådan prövning behöver. 2 mar 2021 Innan du ansöker – läs instruktioner här (PDF) Ansökan till Kungl.

Ansöka om reell kompetens

Om du inte har formella meriter som styrker grundläggande eller särskild behörighet kan du ansöka om bedömning av din reella kompetens. Högskolan gör då en bedömning av dina förutsättningar att tillgodogöra dig den utbildning du anmält dig till, utifrån din egen beskrivning av dina kunskaper och färdigheter – din kompetens.

En validering innebär en process där lärosätet bedömer om den reella kompetensen motsvarar till exempel behörighetskrav till en utbildning eller kurser inom en utbildning. Om du anser att du genom reell kompetens har motsvarande kunskaper i delar av en utbildning, kurs eller delkurs är det möjligt att validera dessa kunskaper för att förkorta utbildningen.

Ansöka om reell kompetens

Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.
Swinger lifestyle

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till en eller flera utbildningar kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för Om du formellt saknar något eller några behörighetskrav till den utbildning du söker kan du ansöka om reell kompetens. Vi gör en helhetsbedömning av dina inkomna meriter, inte bara dina studiemeriter, och prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara den utbildning du söker. Exempel 3: Du saknar betyg i Programmering 1 men har läst en programmeringskurs på universitet, då kan du ansöka om reell kompetensbedömning.

Vi arbetar mot målet att det ska vara enkelt för studenter att ansöka om validering av reell kompetens.
Digital texture

nagelteknolog göteborg
rubba inte mina cirklar
media literacy skills
varför stannar bussen när jag inte ska gå av
vaktarutbildning g4s
jourhavande tandläkare blekinge

Se information till höger om reell kompetens! Skolan kan bedöma om en sökande kommer att kunna klara utbildningen trots avsaknad av formella meriter.

Observera att ansökan ska vara oss till handa senast sista anmälningsdag, sena ansökningar beaktas inte. Anmälan på Antagning.se Du ansöker själv om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att du skaffat dig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier. I din ansökan är det viktigt att du beskriver dina erfarenheter, kunskaper och färdigheter samt skickar in intyg som styrker dessa. Att ansöka om reell kompetens kan vara en väg för att studera på högskola.

1 okt. 2020 — När du ansöker om bedömning av din reella kompetens ska du beskriva dina erfarenheter, kunskaper och färdigheter och skicka in intyg som 

Tänk på att det finns olika sätt att bli behörig. Reell kompetens  21 okt 2019 Om man saknar något av det som krävs för att kunna bli behörig till en utbildning så kan man ansöka om bedömning av reell kompetens för att  Här beskrivs grundläggande och särskild behörig, reell behörighet och antagningsprocessen.

2020-04-30 Reell kompetens. Reell kompetens grundar sig på kunskaper och erfarenheter som du förvärvat t ex i arbetsliv, föreningsliv, genom längre utlandsvistelser eller kurser.