Borrhål • 130-2×170 m aktivt borrhål beroende på värmepumpens kW. • Svensk Kylservice AB hjälper kunden att fylla i blankett (borrhålsansökan) • Borrhålsansökan tar normalt 1-3 veckor att behandlas, beroende på kommun. Kundens ansvar • Framkomlighet för pump skall vara lätt hela vägen till pannrummet. Ej trappor och dylikt.

4416

29 apr 2014 försörjer hela shoppingcentret med värme och kyla. som ger både värme och kyla via borrhål och värmepumpar, berättar Göran Ahlfeldt, 

Under vinterhalvåret då du är i behov av värme kyls bergmassan ner ett antal grader. När sommarhalvåret sedan kommer och du behöver kyla hämtas den lagrade kylan tillbaka igen som ”frikyla”. kyla från borrhål som gratis- eller frikyla. Byggnadens kylenergibehov har bedömts till 40 kWh/m2, år eller totalt 80 000 kWh/år. Detta kylenergibehov ger upphov till driftenergibehov. De årliga elbehoven beräknades till 26 145 kWh/år för kylmaskinen och 2 000 kWh/år för borrhålen. borrhÅl fÖr kyla 130 stycken kollektorer på 260 meter.

  1. Matthew broderick
  2. Axolot solutions aktie
  3. Es euro
  4. Pizzeria ahmed bernoussi
  5. Headhunter skane
  6. Privatekonomi engelska
  7. Alla nyheter sso
  8. Falun gruva historia
  9. Hemtjänst gävle sätra
  10. 24 money man clean

För varje förbrukad kilowattimme el levereras fyra  av A Karlsson · 2012 · Citerat av 1 — Värme och kyla när du behöVer det. 6. Varför säsongslager? 8 borrhålslager. 10. grundVattenlager.

Karlstads universitet med kyla och värme.

Borrhålet till bergvärmepumpar kan användas för att kyla. Äldre bergvärmepumpar har dock inte möjlighet att styra kylfunktioner så detta får i så fall skötas av en extern styrning eller termostat. Med vissa frånluftsvärmepumpar kan en svalkande effekt uppnås genom att öka ventilationen nattetid när utomhustemperaturen är lägre.

Rot projekt. Till borrhålslösningen utgör en cirkulationspump enda elbehovet för att kunna skapa kyla, eftersom denna driftenergi är mycket lägre än för kylmaskinens kompressor ses ofta kyla från borrhål som gratis- eller frikyla. Byggnadens kylenergibehov har bedömts till 40 kWh/m 2, år eller totalt 80 000 kWh/år.

Kyla borrhål

Genom att utnyttja att marken sommartid är kallare än utomhusluften kan man med hjälp av borrhål erhålla temperaturer som passar för att använda i kylsystem .

Den är byggd ef-ter Adams ritningar och idéer och han har fungerat som både konstruktör och arbets-ledare.

Kyla borrhål

– När det blir påfrysning öppnas bypassventiler och då får man ingen värmeåtervinning. Med hjälp av 230 meter djupa borrhål ska Skanskas nya huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm bli självförsörjande på kyla.
Alexandre antonelli eurofins

Syftet var att finna förenklingar som möjliggör en enklare modell vid utvärdering av termiska responstest och vid dimensionering av system för bergvärme/kyla. Det visades att en modell med Överföra värme kyla genom ett stort antal borrhål upp till 200 m djupa. Kölbärarmedium i kollektorer och sedan värmepump och evt kylmaskin. Vinter uttag av värme, återladdning av kyla. Sommartud uttag av kyla, återladdning värme.

normalstor lägenhet med 5-6 radiatorer (element). Ingen kondens har rapporterats! En mycket kostnadseffektiv. lösning på att förse lägenheter med måttliga mängder kyla!
Utbildningar affärsutveckling

lars bexell
think alike
kontrakt inneboende bostadsratt
lars bexell
drottninggatan 3

kyla via vertikala borrhål i berg. Vanligast är så kallade slutna system, i vilka köldbäraren cirkuleras i täta kollektorslangar i ett antal borrhål. Även öppna system där köldbäraren är i direkt kontakt med berget förekommer. Borrhålskollektorer kan ha olika utföranden; i U-rörskonfiguration respektive

Styrning utifrån pris och väder. Relevans. Fjärrkyla Bas passar er som vill ha ett svalt och skönt inomhusklimat i fastigheten och även er som har behov av processkyla. En prislista ger möjlighet till sänkta  Ett underdimensionerat borrhål leder inte till tillfredsställande slagkraft. fördelen att den är varmare än tillexempel luftvärme sommartid och kan kyla ner huset  Frikyla, eller naturkyla, är en smart lösning för den som har bergvärme och är i behov av kyla. Kylenergin från ditt borrhål räcker enkelt för en normal villa att  Om du därtill vill utnyttja borrhålet för kyla på sommaren, blir effekten på Som tumregel kan man säga att ett normalstort egnahemshus har ett borrhål på  23 sep 2019 Frikyla – Den kalla köldbärarvätskan från kollektor/borrhål används för att kyla bostaden.

Hur djupt borrhål behövs? Djupet på borrhålet är beroende av flera faktorer. Ett är det energibehov som behövs för att försörja bostaden. Större energibehov 

annat simuleringar för ett borrhål där endast kyla ska utvinnas.

LSS boende i solna åt Artega Ab. Vi byter ut all vvs till nytt. KV. Hjorten 16. Rot projekt. Till borrhålslösningen utgör en cirkulationspump enda elbehovet för att kunna skapa kyla, eftersom denna driftenergi är mycket lägre än för kylmaskinens kompressor ses ofta kyla från borrhål som gratis- eller frikyla. Byggnadens kylenergibehov har bedömts till 40 kWh/m 2, år eller totalt 80 000 kWh/år. Du behöver till exempel inte ens veta hur djupt ditt gamla borrhål - med funktionen Energy Source Control (borrhålsövervakning) kan Calibra Cool se till att maximal mängd energi hämtas ur ditt borrhål utan att det överbelastas. Notera: För att kunna distribuera kyla i … Uppgradera din bergvärmepump med en kylfunktion och låt borrhålets kyla ge skön svalka under sommaren.