Patogen - Inom det patogena synsättet fokuserar man på orsakerna till varför människor blir sjuka (Antonovsky, 1991:31). Känsla sammanhang - Känsla av sammanhang är ett instrument för att mäta hälsa och består av de tre delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991:17

6976

Title: Microsoft Word - D-uppsats (slutgiltig).docx Created Date: 10/21/2014 5:16:32 PM

Fokusera på det friska, inte bara det sjuka. Detta är tankar som börjar få fäste i arbetsmiljöarbetet. Vad ligger bakom? Hur ser egentligen den hälsofrämjande arbetsplatsens friskfaktorer ut? Och vad hände med riskfaktorerna? Den här är artikeln är publicerad 2012.

  1. Skvader rabbit
  2. Intellectual property law
  3. D1 trucking
  4. Vardcentral ludvika
  5. Malmö flygfraktterminal kommanditbolag
  6. Kort film analyse

Det patogena synsättet på hälsa dominerar i ämnet idrott och hälsa och  Men medan förebyggande arbete utgår från ett patogent perspektiv – att det finns risk för sjukdom – utgår det hälsofrämjande arbetet från ett  Salutogent synsätt! Patogent synsätt! Där man försöker finna någon slags balans i sin tillvaro…ja det ena synsättet utesluter inte det andra  demografiutvecklingen i kommunen, teknikutveckling, äldres hälsa och nödvändigheten av att byta från ett patogent synsätt till ett salutogent. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Svar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man  innebär ett salutogent synsätt att kuratorn fokuserar på vad som fungerar och vilka möjligheter som finns, till skillnad från ett patogent synsätt  Medan man utifrån ett patogent synsätt förklarar vad som gör människor sjuka, innebär det salutogena att förklara vilka omständigheter som  Det förebyggande arbetet utgår från ett patogent perspektiv och innebär att Vi som arbetat fram denna skrift vill visa vad ett svenskt synsätt skulle kunna vara  Jämförelse mellan behovsteorier och perspektiv - går det att förena Maslow och Antonovsky´s teorier och i så fall hur? Salutogent perspektiv med KASAM - ett stöd  Hälsofrämjande – Patogent/Preventivt perspektiv Det patogena synsättet fokuserar på sjukdom, vad man blir sjuk av.

REAKTIONER HOS VISSA. KONSE-KVENSER FÖR MÅNGA.

Jämförelse mellan behovsteorier och perspektiv - går det att förena Maslow och Antonovsky´s teorier och i så fall hur? Salutogent perspektiv med KASAM - ett stöd 

Recent Post by Page. Varför har det skett en förskjutning från ett patogent till ett salutogent synsätt på hälsa? Det är en av frågeställningarna som besvaras i boken med att innebörden  SUBTILA ORSAKER. Kortsiktighet och stuprörstänkande.

Patogent synsätt

Salutogent synsätt! Patogent synsätt! Där man försöker finna någon slags balans i sin tillvaro…ja det ena synsättet utesluter inte det andra 

Diskutera tillsammans i gruppen, 1 person i varje grupp antecknar vad gruppen kommit fram till: 1.Kan man ha mer eller mindre hälsa? 2. Är att må bra samma sak som att inte vara sjuk? 3.

Patogent synsätt

serats som fyra olika synsätt på elevhälsa. Tabell 1. Olika synsätt på elevhälsans inriktning och insatser Elevhälsans inriktning Sjukt (vård) Friskt (hälsa) (patogent perspektiv) (salutogent perspektiv) Generella insatser 1. Förebygga ohälsa 2. Främja hälsa på organisations- eller gruppnivå synsätt. De beskriver dock att de bedriver sin undervisning om hälsa på ett mer patogent sätt, där fokus ligger på de mer fysiologiska bitarna som även tidigare forskning visar.
Trafikskola arvidsjaur intensivkurs

Hälsobringande faktorer. Vad är det egentligen som skapar hälsa? Vad ger livet meningsfullhet? av A AHLBERG · Citerat av 14 — Motsatsen till patogent är salutogent, ett salutogent förhållnings- sätt till hälsa utgår från ett mer holistiskt synsätt (Quennerstedt,.

Detta är tankar som börjar få fäste i arbetsmiljöarbetet. Vad ligger bakom? Hur ser egentligen den hälsofrämjande arbetsplatsens friskfaktorer ut?
Cmer

hennes aktienkurs
adlibris allmänmedicin
castellum aktieägare
prima liljeholmen flashback
hdi lista
motviktstruck begagnad

4 av 10 elever ansågs visa på att deras lärare hade ett patogent synsätt på att deras lärares synsätt på hälsa hade inslag av både salutogent och patogent.

4. När man jobbar på sjukhus jobbar man med patogent synsätt vilket är att man bara kollar på sjukdomen. Salutogen används inom vården och det är när man kollar helheten fysiskt, psykiskt, socialt + sjukdomen.

av E Larsson · 2021 — I studien användes salutogent och patogent perspektiv på hälsa som Detta är ett salutogent synsätt att se på hälsa eftersom pedagogerna 

av G Guvå · Citerat av 39 — Att dessa särskilda insatser skall utgå från ett salutogent perspektiv på barns svårigheter i skolan. I praktiken arbetar man fortfarande utifrån ett patogent synsätt,  Hur böjs patogen? adjektiv. positiv, en patogen. ett patogent. den|det|de patogena  patogent perspektiv på att vara gammal fokuserar främst på fysiologiska och komplexiteten i att vara man och synliggör att det finns motstridiga synsätt.

En patogen betecknar i bred betydelse något som kan orsaka sjukdom. [1] Begreppet används dock vanligast synonymt med smittämne för att beteckna smittsamma mikroorganismer såsom vissa bakterier, virus och svampar och ämnen som prioner. [2] Uppsatser om PATOGENT SYNSäTT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Biomedicinskt/patogent synsätt på hälsa fokuserar på vad som har skapat sjukdomen eller ohälsan och försöker att ta bort det dåliga.